Studpoker (stötpoker)

Stötpoker är ett samlingsnamn för de pokerspel där spelarna får både öppna och slutna kort. Korten delas ut några åt gången och efter ett visst mönster, beroende på variant. I stötpoker har deltagarna aldrig gemensamma kort. En satsningsrunda hålls efter varje utdelning, men hur många satsningsrundor det är skiljer sig åt mellan de respektive spelen. Rangordningen på de olika händerna varierar också mellan de olika spelen, precis som reglerna för ante och mörkar. En ante är en mindre insats som alla deltagare behöver lägga i början av en giv i vissa pokerspel. En mörk är också en sorts tvångssatsning i början av en giv, men den går runt och läggs i regel av två i taget, ofta kallas den för en ”blind”.

Poker

De kort som inte är synliga för spelaren kallas för hålkort; ”hole cards” på engelska. Det är från detta uttryck som talesättet ”aces in the hole” härstammar. Med detta menar man att någon har något värdefullt som inte är synligt.

De mest spelade formerna av stötpoker är sjustöt och femstöt, på engelska kallade för Seven Card Stud och Five Card Stud.

Den här sajten är gjord av två pokerentusiaster för alla pokerentusiaster och fokuserar på olika former av stötpoker. Här kan du hitta information, regler för de olika spelen och många tips!

Välkommen!